Pemberitahuan

Sila maklumkan pihak Cawangan Khidmat Awam melalui e-mel cka.bpsm@mod.gov.my sekiranya terdapat unit/lokaliti/wilayah dalam sistem ini yang tidak tepat.

Bagi memudahkan urusan permohonan, para pengguna digalakkan untuk mengimbas dokumen-dokumen berikut terlebih dahulu: Sijil Perakuan Perkahwinan, Sijil Pendaftaran Kelahiran bagi anak-anak serta dokumen-dokumen sokongan kepada permohonan.

Pengguna digalakkan untuk mengimbas Borang A 1/2015 yang telah lengkap diisi dalam format pdf dalam single A4 page dengan resolusi sederhana. Sila pastikan ketiga-tiga perakuan dalam ruang sokongan ketua jabatan ditanda selengkapnya oleh ketua jabatan.

Sebarang masalah sila lapor di https://eaduanict.mod.gov.my/