Hubungi Kami

Cawangan Khidmat Awam (CKA)
Pintu 2.03, Tingkat 2
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Tingkat 2, Wisma Pertahanan
Jalan Padang Tembak
50634 Kuala Lumpur
Emel : cka.bpsm@mod.gov.my
Tel  : 03-2071 5401
Fax : 03-2691 7217

Bagi masalah berkaitan Sistem ePertukaran sila log aduan di http://eaduanict.mod.gov.my
atau hubungi Helpdesk ICT BPM di 03-2071 3536